skip to Main Content

Treig pc? Treng ny printar? Hjelp til å kople opp TV?
Me tek på oss små og store jobbar innan det tekniske felt.

Ta gjerne kontakt med oss for ein hyggeleg prat om du lurar på noko, ved å trykkje her.

Timepris
650,-
  • Reparasjon, fjernhjelp, back-up, m.m.
Diagnose
395,-
  • Vert trekt frå ved evt. reparasjon.
+ køyretillegg
6,50
km
  • Ferje, bombilettar, parkering, piggdekkoblat, osv. kjem i tillegg
Back To Top