Kva nytte har eg som privat av å ha ein serviceavtale med Fusit?

Me opplever at mange private og bedrifter set pris på å kunne ta kontakt når det er noko dei lurar på. Det kan vere ein e-post du er usikker på om er ekte? Eller du står fast når det kjem opp eit spørsmål på skjermen? Kanskje trykker du berre vekk beskjeden som kjem opp, utan å heilt bry […]

Bedrift – Kva servicepakke bør me velge?

Små bedrifter og IT-avdelingar Små bedrifter har ofte ikkje stort nok behov til å tilsette ein person som IT-ansvarleg, men ynskjer framleis å ha god sikkerheit på plass i bedrifta. Du kan leige inn oss hjå Fusit som di IT-avdeling, då vil du få eit fast kontaktpunkt der du kan ta direkte kontakt ved problem. […]

Har eg ein god sikkerheitskopi?

Det er framleis mange som ikkje har ein god sikkerheitskopi av dataa sine. Det kan vere fleire grunnar til dette, men ein av hovudgrunnane er nok at ein ikkje heilt veit kva ein skal gjere med det, eller korleis det bør gjerast. I tillegg er det ein del som lever med ein falsk tryggleik der […]