Nettsideutvikling

Nettsider til smått og stort

Ei nettside kan vere enkel, eller litt meir komplisert. Treng du nettbutikk, eller kanskje berre ein plass for kundane dine å finne informasjon om deg? 
Me leverer det meste. Nedanfor kan du sjå eit utval av nettsider me har levert.

Eit utval av nettsider me har levert

Komplett nettside og intranettside for Leigland bygg AS. Sida inkluderer òg chat-funksjon kopla til Facebook, og automatisk bildeoppdatering frå Instagram.

Nettside for Byggmester Svenn Storum AS. Det er satt opp kopling mot Instagram slik at bilder på sida vert oppdatert ved oppdatering av Instagram.

Nettside for utleige av anleggsmaskiner og verktøy. Sida er utvikla for Lygre eiendom AS.

Nettside for Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS. 

Nettside for Strandvik og Vinnes vassverk SA. 

 

Nettside for Fusa Auto AS. 

Sida har ei enkel kopling mot Facebook slik at innlegg viser på sida.

Kva kostar nettsida?

Kort sagt treng du tre ting for å få nettsida di opp og gå på nettet. Domene, webhotell og utvikling. Likevel kan det vere fornuftig å inkludere fleire tenester slik at du er sikra at nettsida fortsetter å fungere i åra framover og er GDPR-venlig.

Alternativ 1:
Eingongssum

Betalg ein gong for utvikling av nettsida. 

Ei enkel side der du har tekst og bilete klare til oss, vil kunne koste frå ca kr. 6000,- og oppover. 

Ynskjer du at me tek oss av tekst, bilete og meir, kan me sjølvsagt ordne det. Ta kontakt for å få eit tilbod.

Alternativ 2:
Abonnement

Ynskjer du å kombinere alle kostnadar i eit abonnement? Det kan me ordne.

Abonnementa inneheld alt du treng for å få nettsida på nett, inkludert domene, webhotell, programvarevedlikehald, serviceavtale og meir om du ynskjer det.

Prisar frå kr. 450,- pr. mnd med bindingstid.

Obligatorisk:
Domene og webhotell

For at nettsida skal vere på nett, treng du eit domene og webhotell. For ein basispakke med 10GB lagring og .no-domene kostar det kr. 850,- pr. år inkl. mva. 

Eigne prisar gjeld dersom du ynskjer raskare nettside eller meir kapasitet.

Dersom du har domene og webhotell frå før, er det vanligvis mogleg å benytte dette.

Anbefalt tillegg:
GDPR-modul

Me anbefaler at du benytter ein GDPR-modul på nettsida. Denne kostar kr. 1000,- pr. år og passer på at GRPD-reglar vert fulgt på sida.

Anbefalt tillegg:
Programvarevedlikehald

Nettsider har programvare for å vise innhaldet. Me tilbyr vedlikehald* av denne frå kr. 1250,- pr. år inkl. mva. 

Vedlikehaldet sikrar at sida di får sikkerhetsoppdateringar og vert vanskeligare å angripe. I tillegg er sikkerhetskopi inkludert.

*Inkluderer ikkje feilretting

Anbefalt tillegg:
Feilretting (serviceavtale)

Nokre gonger kan nettsider krasje. Det kan vere fleire grunnar til dette. Det kan skje som følger av sikkerhetsoppdateringar, eksterne faktorar som endrar seg, eller angriparar som prøver å ta ned sida. 

Me kan tilby ulike alternativ for serviceavtalar slik at du er sikra at sida fungerer som den skal.

Tilvalg:
Modular

Nokre gonger kan det vere ynskjeleg å benytte seg av ulike modular for å gi sida meir funksjonalitet. Det kan for eksempel gjelde Facebook-/Instagramoppdateringar direkte på nettsida.

Ulike modular har ulik pris.

Tilvalg:
Publisering på nettsida

Du får tilgang til å publisere på nettsida sjølv om du ynskjer det.

Dersom du ynskjer hjelp til publisering på nettsida, kan me sjølvsagt ordne det for deg.

La oss bygge nettsida di

Me bygger gjerne nettsida du treng.