skip to Main Content

Ny, oppgradering eller endring av nettstad? Me tek på oss små og store jobbar innan vevutvikling.
Her ser du eit utval av tidligare oppdrag me har utførd, og stolt kan syne fram!
Om du liker kva du ser, og ynskjer deg noko liknande, kontakt oss gjerne for eit uforplikta tilbod her.

«Ljospunktet»

Kunstnerisk belysing som fargar ei telemast i Strandvik med flotte fargar. Me har sett opp RGBW lyskastarar med DMX-styring.

Fusa Auto AS

Ny nettstad for bilverkstaden Fusa Auto AS.

↳ www.fusaauto.no
 

Strandvik Transport og Maskin AS

Ny nettstad for transportør/renovatør og leverandør av pukk, singel og grus.

↳ www.strandvik.no

Sjokolademinne

Nettstad med nettbutikkløysing for sal av belgiske sjokoladar.

↳ www.sjokolademinne.no

Anne Hesvik

Nettstad med portefølje for kunstnaren Anne Hesvik.

↳ www.hesvik.no

Strandvik

Nettstad for nyhende og informasjon kring bygda Strandvik i Fusa.

↳ www.strandvikjo.no

    Back To Top