Fjernhjelp

Treng du hjelp med datamaskina?

For privatkundar utan avtale kostar fjernhjelp kr. 600,- pr. påbyrja halvtime.
Bedriftskundar utan avtale vert fakturert pr. påbegynte time.

Windows

Last ned programvare for fjernhjelp til Windows

Mac

Last ned programvare for fjernhjelp til Mac.

Me tilbyr hjelp med smått og stort. Dersom skrivaren ikkje vil fungere, eit program er vanskeleg eller om du har fått virus; då kan me hjelpe deg utan at du treng å reise nokon stad. Du treng berre ein fungerande internettoppkopling og datamaskina di.

 

Er det ikkje mogleg å fikse over fjernhjelp, tilbyr me òg å komme til deg for å fikse problemet på staden.