Servicepakkar

Pakkar på IT-support

Kva pakke treng me?

Kva pakke treng me?

Dersom du ynskjer ein forutsigbar og trygg IT-kvardag der du slepp å bekymra deg for kostnadar knytt til support, vil «Pro support» vere det beste alternativet. Her får du ein utvida sikkerhetspakke som gir deg ein god beskyttelse mot virus og løsepengevirus samtidig som du kan ringa så mykje du treng, og kanskje litt meir når du vil vere heilt sikker. I tillegg vil monitorering pluss inkludere feilrettingar der me kan fikse mange problem før og utan at du merkar dei sjølv.

Dersom du berre ynskjer support og ikkje har behov for den utvida sikkerhetspakken, kan «Medium support» vera eit greit valg. Her får du 30 minutt pr. sak du treng hjelp til. Dette dekker mange av kvardagens utfordringar.

For privatbrukarar kan «Basis support» passa best. Denne gir deg ein enkel måte å spørra om hjelp til å identifisere feilmeldingar eller svindel på nett og e-post ved at du kan kontakta oss når du er usikker.

Basis support
Passar private
 • kl. 08.00 - 16.00 man - fre
 • Telefonsupport*
 • Supportportal
 • Basismonitorering
Pro support
Det beste valget for bedrifter
 • Alt i medium-pakken
 • Fri telefonsupport
 • Monitorering pluss
 • 15% rabatt på timepris utover avtale
 • Prioritert hjelp
 • Utvida sikkerhetspakke
 • Fritt oppsett og installasjon ved ny PC
 • Utvida automatiske oppdatering til datamaskiner
Best Sikkerhet
Medium support
Passar bedrift og privat
 • Alt i basispakken
 • Telefonsupport*
 • 10% rabatt på timepris utover avtale
 • Support på tredjepartsprogramvare
 • Timar utover avtale faktureres pr. påbegynte halvtime i stadenfor pr. time.

Nettverk som teneste (for bedrifter)

For deg som er avhengig av eit stabilt og godt nett for å kunne driva bedrifta di utan større avbrudd.

Tenk deg at du har 30 tilsette som sit på eit kontor. Plutselig får du ikkje lengre til å skriva ut, eller ein eller fleire av dei tilsette kjem seg ikkje på nett eller tilgang til serveren. Dette kan vere grunna eit nettverk som ikkje fungerer som det skal. I mange tilfeller er det ikkje så mykje som skal til, men det kan vera godt å ha hjelp til å sette opp eit godt grunnettverk, og ha hjelp til feilsøking når det verkeleg trengs. Nedetid i dagens internettsamfunn kostar mykje.

Fusit tek seg av nettverket ditt frå router til datamaskin, og det meste i mellom.

Basis
 • Telefonsupport
 • Basisbrannmur
 • Standard switch
Pro
 • Fri telefonsupport
 • Fri feilsøking på staden*
 • Fri montering av erstatningsutstyr*
 • Gratis erstatningsutstyr
 • Prioritert hjelp
 • Pro brannmur
 • Smartswitch
 • Månedleg sikkerhetoppdateringar
Best Sikkerhet
Medium
 • Fri telefonsupport
 • Fri montering av erstatningsutstyr*
 • Pro brannmur
 • Standard switch
 • Halvårlege sikkerhetsoppdateringar

Tilleggspakkar

Sikkerhetskopi

Sikkerhetskopi av filer på datamaskiner og serverar. Velg mellom å benytte våre servere lokalt i Norheimsund, eller skytenester frå kjende aktørar

Microsoft Office 365 Business

Me kan tilby ulike variantar av Microsoft Office 365 for bedrifter.Om du har behov for ein proffesjonell e-postkonto, eller vil ha datastyring, kan me hjelpe deg.

VPN-løysingar

Kan brukast for tilknytning til interne servere og utstyr i bedrifta når brukarar er andre stader

Eksternt skrivebord

Jobb heimefrå – gjennom datamaskina som er på kontoret

Vakttelefon

Telefonsupport utanfor arbeidstid med moglegheit for utrykking

Intranett for bedrifta

La dei tilsette kommunisere og følge med på kva som skjer i bedrifta frå PC, eller i eigen app.

Få eit uforpliktande tilbod