Kva nytte har eg som privat av å ha ein serviceavtale med Fusit?

Me opplever at mange private og bedrifter set pris på å kunne ta kontakt når det er noko dei lurar på. Det kan vere ein e-post du er usikker på om er ekte? Eller du står fast når det kjem opp eit spørsmål på skjermen? Kanskje trykker du berre vekk beskjeden som kjem opp, utan å heilt bry […]