Fordelane med ei unik e-postadresse for bedrifta

Eit viktig aspekt i ei stadig meir digital verd, er profesjonell kommunikasjon. Ein av desse kommunikasjonsmåtane er e-post. Å ha ei unik tilpassa e-postadresse med bedrifta sitt namn eller eige domene gir fleire fordelar som bidrar til å virke meir profesjonell og truverdig. Kva kostar det? Å ha ei tilpassa e-postadresse treng ikkje å vere […]