Har eg ein god sikkerheitskopi?

Det er framleis mange som ikkje har ein god sikkerheitskopi av dataa sine. Det kan vere fleire grunnar til dette, men ein av hovudgrunnane er nok at ein ikkje heilt veit kva ein skal gjere med det, eller korleis det bør gjerast. I tillegg er det ein del som lever med ein falsk tryggleik der […]